My bike
topbutton

Photos of the whole trip - enjoy!

 

Dublin to Faro map